• 2

Korzenie Wydawnictwa Instytut Śląski Sp. z o.o. sięgają 1957 roku. Wtedy w ramach reaktywowanego w Opolu Instytutu Śląskiego powołano do życia komórkę organizacyjną, zajmującą się działalnością wydawniczą. W kolejnych latach zmieniał się jej status – od działu wydawniczego po wydawnictwo posiadające koncesję ministerstwa na takąż działalność. W latach transformacji, reorganizacji i restrukturyzacji okazało się, że własne wydawnictwo jest dla placówki naukowej dotowanej z budżetu zbyt kosztowne. Likwidacja instytutowego wydawnictwa zaowocowała jednak założeniem przez zwolnionych pracowników wiosną 1992 r. spółki z o.o. pod nazwą Wydawnictwo Instytut Śląski, która przejęła tradycje i zadania wydawnictwa instytutowego. I tak od 22 lat firma wydaje książki i zapewnia pracę kilkunastu osobom. 

Wspólnota korzeni i nazwy czyni z Instytutu Śląskiego (zarówno Państwowego Instytutu Naukowego, jak i Stowarzyszenia) naszego partnera w przedsięwzięciach wydawniczych. Wydaliśmy dla Instytutu szereg monografii naukowych i opracowań, m.in. rocznik naukowy „Studia Śląskie”.

Cenimy sobie wieloletnią współpracę z samorządami. Przykładem może być „Biuletyn Informacyjny Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego”, który po reformie administracyjnej wydawaliśmy do końca 2008 r. jako „Biuletyn Samorządu Województwa Opolskiego”.

Dla samorządów wydawaliśmy wiele książek i opracowań, folderów, a nawet, przez jakiś czas, gazet lokalnych.

Wydane „na gorąco” dwa tomy Białej Księgi Obrony Województwa Opolskiego A.D. 1998 powstały z naszej inicjatywy jako oręż w walce przeciw likwidacji samodzielności naszego regionu.

Naszym stałym i najstarszym partnerem jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. To pod naszym szyldem ukazało się kilkadziesiąt tomów monografii, opracowań naukowych, skryptów i podręczników. Pracownicy dydaktyczni i naukowi WSZiA prowadząc własne badania, z pełnym zaufaniem przekazują nam efekty swoich prac do redakcji.

Współpraca z Wydziałem Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej zaowocowała opublikowaniem wielu książek, monografii i prac zbiorowych.

Instytut Ceramiki i Mineralnych Materiałów Budowlanych w Warszawie Oddział Inżynierii Procesowej i Materiałów Budowlanych w Opolu powierzył nam wydanie wielu tomów „Prac...” oraz monografii i materiałów konferencyjnych. Ta instytucja jako jedna z najważniejszych w dziedzinie badań naukowych i opracowania nowych technologii wytwarzania wyrobów ceramicznych i materiałów budowlanych zmieniała swoją nazwę, jak również tytuł swego wiodącego periodyku, ale nie zmieniła swojego wydawcy – to znaczy nas.

Wydajemy też publikacje dla towarzystw regionalnych, tu szczególnie warto wspomnieć Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, oraz wielu samorządów lokalnych (np. Bierawa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Opole, Popielów, Turawa).

Miejska Biblioteka w Kędzierzynie-Koźlu publikuje co roku plon konkursów literackich – Krajobrazy Słowa; i tak, przy okazji, poznajemy kandydatów na pisarzy i poetów z całej Polski.

Wydaliśmy sporo publikacji (materiały konferencyjne i katalogi sprzętu spawalniczego) dla Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Spawalniczego, warszawskie Wydawnictwo Arkady zleciło nam redakcję i skład Leksykonu budownictwa i architektury; pozycji z rodzaju najtrudniejszych – i w redakcji, i składzie.

Podejmujemy się też opracowania książek dla indywidualnie zgłaszających się do nas autorów, czasem pomagając im znaleźć sponsorów wydania ich dzieł.

Nic dziwnego, że w tym szerokim polu przedsięwzięć nasza firma poświęca niewiele ze swego potencjału na wydawanie własnych książek – do tej pory było ich zaledwie kilka.

Jesteśmy bowiem wydawnictwem nastawionym na potrzeby naszych klientów – na przygotowanie dla nich publikacji niezbędnych do wypełniania ich zadań. Struktura organizacyjna, umiejętności i doświadczenie zawodowe pozwalają przygotować szybko i profesjonalnie nawet najtrudniejsze publikacje.

Nasze Wydawnictwo jest tak zorganizowane, że panujemy nad pełnym cyklem wydawniczym. Od przejęcia maszynopisu do przekazania gotowej książki w zasadzie cały proces wydawniczy przebiega w naszej siedzibie. Pracują u nas doświadczeni redaktorzy, mamy własną pracownię składu i studio graficzne. Daje to możliwość panowania nad każdym etapem powstawania publikacji.

. All Right Reserve.